Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę zwykłą

Sol Maldon
  1. Dziś 5 niedziela zwykła. We wtorek obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i XXVIII Światowy Dzień Chorego. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej ?gospodą? Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu ? napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na ten dzień.
  2. W piątek przypada święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.
  3. Przez cały miesiąc modlimy się o wieczne zbawienie dla duszy śp. ks. Antoniego Okrzesika, długoletniego rektora naszego kościoła, który odszedł do Pana 4 stycznia tego roku. Msza święta w intencji księdza Antoniego jest codziennie w tygodniu o godz. 15.15, zaś w niedziele o godz. 12.15.
  4. 7 czerwca 2020 r. w Warszawie zostanie ogłoszony błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński, prymas Tysiąclecia. Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski zachęca do przygotowania się na tę uroczystość. Napisał w swoim Liście: Niech czas, poprzedzający dzień beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanie się dla wszystkich okazją do przypomnienia sobie jego nauczania. Niech przez modlitwę przygotuje nas i sprawi, abyśmy odpowiadając na nasze powołanie, stawali się w tym świecie solą ziemi i światłem świata, którzy ? jak wzywa nas papież Franciszek ? będą dawać innym ?wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana?.
  5. ?Bóg zapłać? składamy za ofiary złożone na utrzymanie naszego kościoła. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji odnowy moralnej naszego miasta na codziennej adoracji o godz. 20.00. Wszystkim modlącym się tutaj i nawiedzającym nasz kościół życzymy Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.