Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Wielkiego Postu

Raj

LIST PASTERSKI ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO NA WIELKI POST 2020 ROKU

  1. Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Dzisiejszą ofiarą wspieramy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!
  2. Praktykując w Wielkim Poście bardziej intensywną modlitwę pamiętajmy szczególnie o wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, z którymi związane są łaski odpustu zupełnego. W Bazylice Mariackiej Droga Krzyżowa odbywa się w piątek o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.
  3. W środę przypada święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.
  4. W czwartek wieczór Msza święta w intencji powołań z racji pierwszego czwartku. Ten tydzień jest pierwszopiątkowy, zachęcamy do Komunii świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu.
  5. Zapraszamy na modlitwę do naszego kościoła: Msze święte w tygodniu są o godz. 15.15 i o godz. 21.37, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu w ramach Szpitala Domowego o odnowę moralną naszego miasta od godz. 20.00. Jest też wtedy możliwość spowiedzi. Zgodnie z prośbą księdza arcybiskupa modlimy się też w intencji Kościoła i Ojczyzny słowami litanii do św. Jana Pawła II. Stosowne teksty do indywidualnej modlitwy są przygotowane na ławkach, a w pierwszą niedzielę modlimy się wspólnie.
  6. Zachęcamy wszystkich, by Wielki Post był czasem pogłębionej modlitwy, podejmowanych dzieł pokutnych i duchowego wzrostu. Jeżeli ktoś nie mógł uczestniczyć w Środę Popielcową w pokutnym obrzędzie posypania popiołem, może to uczynić dziś po Mszy świętej.