Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę Wielkiego Postu

Barokowy Krucyfiks
  1. Dziś III niedziela Wielkiego Postu. Wspominamy także św. Kazimierza, królewicza, patrona archidiecezji krakowskiej.
  2. Jutro będzie dodatkowa Msza święta o godz. 16.00 odprawiona dla Fundacji Vis Veritatis zajmującej się krzewieniem kultury chrześcijańskiej.
  3. Z piątku na sobotę w wybranych kościołach Krakowa będzie trwała całodzienna modlitwa w ramach inicjatywy zapoczątkowanej przez papieża Franciszka 24 godziny dla Pana. Najbliższym kościołem, gdzie nastąpi również uroczyste zakończenie tej modlitwy jest bazylika oo. Franciszkanów. Szczegóły na folderach.
  4. W naszym kościele będzie możliwość skorzystania z udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Trzy dni rekolekcji odprawimy w dniach od 20 do 22 marca (wtorek ? czwartek) w ramach Szpitala Domowego, czyli wieczornej adoracji i Mszy świętej o godz. 21.37. Za udział w trzydniowych rekolekcjach można uzyskać odpust zupełny. Jest to też okazja do spełnienia wielkopostnego czynu nawrócenia. Rekolekcje poprowadzi ks. Albert Wołkiewicz.
  5. W sobotę ? II sobota miesiąca, zapraszamy na wieczorną adorację i Mszę świętą o godz. 21.37 w intencji Ojczyzny, w ramach Nowenny Jubileuszowej przed 100-leciem odzyskania niepodległości.
  6. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła. W zakrystii można zamówić intencje Mszy świętych. Zachęcamy wszystkich, by Wielki Post był czasem pogłębionej modlitwy, podejmowanych dzieł pokutnych i duchowego wzrostu.