Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą

DSC 0220 1024×683
  1. Dziś przypada wspomnienie św. Jana Pawła II ? dziękujemy Bogu za naszego świętego Rodaka i chcemy wsłuchiwać się w jego przesłanie o miłości i godności każdego człowieka. W sobotę ? święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  2. Pod hasłem ?Idźcie i głoście” Kościół przeżywa dziś Światowy Dzień Misyjny. Od 91 lat, w przedostatnią niedzielę października, swoimi modlitwami i ofiarami wspomagamy młode Kościoły na terytoriach misyjnych.
  3. Także dziś, o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej ksiądz arcybiskup przyjął z rąk nuncjusza apostolskiego paliusz ? znak odpowiedzialności za archidiecezję krakowską. Osobę księdza arcybiskupa polecamy dziś szczególnej modlitwie wiernych.
  4. Dziś wieczorem o godz. 22.30 rozpocznie się w naszym kościele Ekumeniczny Maraton Biblijny. Publiczne czytanie Pisma Świętego potrwa dziś do godz. 1 w nocy, następnie jutro rano od godz. 5, przez cały dzień i zakończy się w poniedziałek Mszą świętą o godz. 21:37. Zapraszamy dziś wieczór i w ciągu jutrzejszego dnia do nawiedzenia kościoła i rozważania Pisma Świętego. W związku z Maratonem Biblijnym nie będzie jutro Mszy świętej o godz. 15.15 i adoracji o 20.00.
  5. Księża biskupi oraz Parafia Mariacka ser­decz­nie zapra­sza­ we wtorek 24 paź­dzier­ni­ka na Mszę świętą o godz. 18.30 sprawowaną jako dzięk­czynienie za posłu­gę bisku­pa Grze­go­rza Rysia w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Mszy będzie prze­wod­ni­czył Metro­po­li­ta Kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski, a homi­lię wygło­si abp nomi­nat Grzegorz Ryś.
  6. Zapraszamy na modlitwę różańcową i adorację Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 20.00. Po adoracji Msza święta o godz. 21.37. Zapraszamy wszystkich chętnych na tę modlitwę podejmowaną w intencji odnowy moralnej naszego Miasta.
  7. W zakrystii przyjmujemy na tradycyjne wypominki za zmarłych. W ich intencji będziemy się modlić się w Dzień Zaduszny 2 listopada. O godz. 15.15 będzie różaniec z wypominkami, a następnie o godz. 16.00 Msza święta ofiarowana za zmarłych.
  8. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i dobrego tygodnia, zwłaszcza solenizantom i jubilatom.

Bóg nas powołał i uświęcił krwią Chrystusa ? należymy całkowicie do Niego. Niech więc każdy nasz czyn, słowo, myśl oddają chwałę Bogu. Na drogi codziennego świadectwa miłości przyjmijmy Boże błogosławieństwo.