OGŁOSZENIA, NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, 16 V 2021

The Ascension John Singleton Copley 36d7b6c5

1. Przeżywamy niedzielę wniebowstąpienia Chrystusa. Msze Święte: o godz. 12.15, o
godz. 19.00 w języku łacińskim z Komunią Świętą pod dwiema postaciami, oraz o godz.
21.37. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.30.
2. W najbliższy wtorek przypada dokładnie 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły.
Przeżyjmy ten dzień w wdzięczności za dar jego osoby, za jego mądrość i piękno, które
są promieniem Bożej miłości. W lipcu uczcimy tę rocznicę spływem kajakowym na jego
cześć na Mazurach. Ponieważ zapisanych na to wydarzenie jest kilkadziesiąt osób
więcej niż jest miejsc, w najbliższym czasie poinformujemy czy będzie możliwość
zorganizowania spływu na większą ilość osób. Dziękujemy za tak liczne
zainteresowanie i wyrażamy radość, że wspólnie będziemy mogli poznawać Karola
Wojtyłę od nieco innej strony, podpatrując jak odpoczywał i ucząc się jego umiłowanej
formy spędzania wolnego czasu w majestacie przyrody i wspólnocie ludzi, których
łączą także piękne pasje. We wtorek podczas Mszy Świętej o godz. 21.37 z racji 101
rocznicy urodzin Jana Pawła II ? odśpiewamy ?Ciebie Boga wysławiamy? chwaląc Boga
w swoich świętych, a szczególnie tego dnia w osobie Karola Wojtyły.
3. W przyszłą niedzielę Kościół przeżywać będzie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Ta uroczystość zamyka okres Wielkanocny. Bogu dzięki za wspólnie przeżywane chwile
zarówno okresu Wielkiego Postu jak i okresu Paschalnego w naszej świątyni. Wiele
niezapomnianych i poruszających chwil spędziliśmy razem w tym kościele. Za całe
dobro ? dziękuję. Msze w przyszłą niedzielę o 12.15, 19.00 i 21.37. W sobotę
poprzedzającą Msza o 21.37 z Wigilii Zesłania Ducha Świętego.
4. W maju kontemplujemy piękno Maryi przez modlitwę litanią loretańską. W naszym
kościele każdego wieczoru o godz. 21.15 modlimy się jej słowami wspólnie.
5. Błogosławionych dni nowego tygodnia. Niech obietnica Zesłania Ducha Świętego
ożywia Was wszystkich w tym co autentycznie piękne i szlachetne. Duch niech
przychodzi z pomocą w naszych słabościach!