OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 X 2023

XXIII Niedziela ZWYKŁA – 1
  1. Zgodnie z prośbą z minionej niedzieli, proszę – w miarę możliwości – o uzupełnianie listy stałej adoracji Najświętszego Sakramentu, której wersja papierowa jest na skrzyni, a elektroniczna na naszej stronie internetowej. To pewien rodzaj „umowy z Bogiem” o ten czas. Zawsze można w ciągu roku, mając na uwadze różne powody, zmienić lub odwołać godzinę adoracji. Czynimy to przez dokonanie korekty w grafiku na stronie internetowej lub zgłaszając w zakrystii.
  2. Dziś podczas Mszy o godz. 12.15 będzie śpiewa chór Świętego Marcina z kolegiaty w Opatowie. Także po Mszy Świętej przez około 20 minut będzie chór śpiewał podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do tak przeżytego misterium modlitwy.
  3. Od października rozpoczynamy spotkania grupy biblijnej, które będą w środy co 2 tygodnie o godzinie 18.00 w rektoracie. Pierwsze spotkanie będzie 11 października.
  4. Od października także rozpoczynamy comiesięczne czuwania przy relikwiach Marii Magdaleny w każdą 3. niedzielę miesiąca. Najbliższe czuwanie będzie w niedzielę za dwa tygodnie, 15 października.
  5. Dobrego tygodnia wszystkim.