OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 X 2021

Dhaval Parmar K5P KzYVKfk Unsplash

1. Przeżywamy XXX Niedzielę ZWYKŁĄ. Bóg pragnie naszej radości. Radość spotkania
niech nas jednoczy przy stole Eucharystii, którą celebrujemy dziś o godz. 12.15, 19.00 i
21.37. Radość spotkania niech nas łączy także podczas wspólnych chwil na adoracji
Chleba Życia, która trwa cały dzień, radość spotkania niech nas łączy na kolacji w
rektoracie o godz. 20.00, i na poczęstunku przed świątynią o godz. 22.20. Zapraszamy
do przeżywania dnia radości u świętego Wojciecha!
2. W kalendarzu liturgicznym najbliższego tygodnia: w czwartek święto śś. App. Szymona
i Judy Tadeusza. Poza ty – dni powszednie. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać
w naszej świątyni rocznicę jej poświecenia.
3. Od zeszłego tygodnia w naszej świątyni trwa całodzienna Adoracja Chleba Życia, od
godz. 7.00 do 21.37. Proste chwile w ciszy z pokornym Bogiem wypełniają serce
przedziwnym pięknem. Dziękuję, że jesteście wraz z kapłanami na chwilach spotkania
z Panem. Zapraszam także do wyboru jednej stałej godziny adoracji w tygodniu. Na
skrzyni są wyłożone kartki na które można się wpisać na taką godzinę, a zmienić
zawsze można w zakrystii. Ze względu na to, że dla kapłanów jak i wiernych wybór
stałej godziny w sobotę lub w niedzielę jest prawie niemożliwy, to utworzyliśmy na
stronie internetowej naszego kościoła grafik weekendowy na wpisy jednorazowe, pod
linkiem „Boski Weekend”. Zapraszam do umówienia się w ten sposób z Panem Bogiem
na spotkanie!
4. Na skrzyni są wyłożone kartki, na których możemy zapisywać imiona osób, za których
będziemy się u św. Wojciecha modlić w ramach wypominków. Kartki proszę składać w
zakrystii. Informuję, że modlitwa wspominkowa będzie w naszej świątyni od 1 do 8
listopada o godz. 21.00. Informuję także, że 1 listopada Msze Święte będą w porządku
niedzielnym – o godz. 12.15, 19.00 i 21.37, natomiast 2 listopada w porządku dni
powszednich, o godz. 15.15 i 21.37.
5. W najbliższą środę o godz. 18.00 spotkanie grupy biblijnej. Zapraszamy do rektoratu.
6. Pięknego nowego tygodnia! Niech dobry Bóg błogosławi na jego dobre przeżywanie.