OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 31 X 2021

Franco Antonio Giovanella PVDWaEhSIAg Unsplash

ROCZNICA POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI

1. Przeżywamy XXXI Niedzielę ZWYKŁĄ. Dziś przeżywamy rocznicę poświęcenia naszej
świątyni, najmniejszej i najstarszej w naszym mieście. Niech ta rocznica uświadomi
nam prawdę o tym, że jest to dom Boga i Jego ludu, dom Boga i Jego Przyjaciół; dom
spotkań przy stole, który Bóg błogosławi konsekrując chleb i wino na pokarm Życia;
dom słowa, które Bóg kieruje do nas, a my do Boga; dom ciszy, w której możemy
pobyć przy nim ukrytym w Chlebie i kosztować Jego piękna; dom więzi przyjaźni, w
którym z miłością przekazujemy sobie znak pokoju. Niech to będzie dom utęskniony i
bliski. Dbajmy o niego wspólnie, aby piękniał na chwałę Boga i ku naszej dumie.
Rocznica poświęcenia świątyni to wspaniały moment na słowo wdzięczności za wiele
troski o ten dom, za pomoc ofiarowaną na różne sposoby, by ten dom Przyjaźni Boga i
ludzi był zadbany!
Dwa tygodnie temu było ogłoszenie, że zostało złożone zamówienie na ręcznie
wykonaną monstrancję, patenę, kielich, ampułki, kaganki i krzyż. Cały zestaw już
dotarł do nas z Italii. Jest zrobiony z drzewa oliwnego, które wyrosło w Asyżu. Ten
symbol jest szczególny, gdyż podczas ŚDM w Krakowie nasz kościół został określony
mianem „Krakowskiej Porcjunkuli”, a ta znajduje się w Asyżu. Uroczyście poświęcimy
te nowe paramenty liturgiczne we wspomnienie św. Karola Boromeusza, Patrona św.
Karola Wojtyły, podczas Mszy Świętej o godz. 21.37 i odtąd będą także używane do
celebracji liturgii.
Informuję także, że w najbliższym tygodniu rozpoczną się pierwsze drobne zabiegi w
naszym kościele, związane z montażem nowego ogrzewania. Sam ścisły montaż
przewidziany jest na grudzień.
2. Dziś Eucharystia w naszej świątyni o godz. 12.15, 19.00 i 21.37. Adoracji Chleba Życia
od 7.00 do 21.37. Kolacja w rektoracie o godz. 20.00, poczęstunek przed świątynią o
godz. 22.20. Zapraszamy do przeżywania dnia spotkań u świętego Wojciecha!
3. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w porządku niedzielnym: 12.15,
19.00, 21.37. Z racji uroczystego dnia, jednak pełnego pracy dla kapłanów, jutro
wyjątkowo nie będzie całodziennej Adoracji, lecz od 20.00 do 21.37.
4. Pojutrze, wtorek – Dzień Pamięci Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz.
15.15 i 21.37. Adoracja od 7.00 do 21.37.
5. We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie będzie spowiedzi od 20.00 do 21.20. W
dniach od 3 do 8 listopada spowiedź od 20.00 do 20.55. O 21.00 – modlitwa
wypominkowa. Na skrzyni są wyłożone kartki, na których możemy zapisywać imiona
osób, za których będziemy się u św. Wojciecha modlić w ramach wypominków. Kartki
proszę składać w zakrystii.

6. Trwa w naszej świątyni całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz.
7.00 do 21.37. Zapraszamy do wyboru jednej stałej godziny adoracji w tygodniu. Na
skrzyni są wyłożone kartki na które można się wpisać na taką godzinę, a zmienić
zawsze można w zakrystii. Ze względu na to, że dla kapłanów jak i wiernych wybór
stałej godziny w sobotę lub w niedzielę jest prawie niemożliwy, to funkcjonuje na
stronie internetowej naszego kościoła grafik weekendowy na wpisy jednorazowe, pod
linkiem „Boski Weekend”. Zapraszamy do umówienia się w ten sposób z Panem
Bogiem na spotkanie!
7. Pięknego nowego tygodnia. Niech będzie pełen błogosławieństwa Pana!