OGŁOSZENIA, UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 21 XI 2021

Luke Tanis IPRFX7CVVoU Unsplash

1. Przeżywamy XXXIII Niedzielę ZWYKŁĄ. W kalendarzu liturgicznym najbliższych dni:
poniedziałek wspomnienie św. Cecylii, w środę wspomnienie śś. Męczenników Andrzeja
Dunc-Lac i Towarzyszy, w czwartek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy ADWENT. Przemyślmy w tym tygodniu jak Adwent
przeżyć dobrze.
Jedną z najpiękniejszych form przeżywania tego okresu jest udział w Mszach o Wschodzie
Słońca. Głęboki jest symbol czuwania i wpatrzenia na Wschód Światła, którym jest
przychodzący Pan. W naszej świątyni adwentowa Msza o Wschodzie Słońca, zwana
Roratami, będzie każdego dnia powszedniego o godz. 6.30. Przeżywać ją będziemy przy
blasku świec trzymanych w dłoniach. Świece dla wszystkich będą przygotowane.
„Schronisko ciszy”. Tak brzmi temat tegorocznych refleksji podczas Rorat. Pochylimy się
nad tajemnicą ciszy, która jest źródłem pokoju, bezpieczeństwa, więzi. W temacie jest
także nawiązanie do tego miejsca, jakim jest nasza świątynia, która jest rzeczywiście
schroniskiem ciszy w samym centrum miasta, tym bardziej, że trwa tu każdego dnia
całodzienna adoracja w ciszy CHLEBA ŻYCIA.
Po Roratach codziennie dla wszystkich śniadanie w kawiarence w rektoracie, wspólne
chwile przed wyjściem do pracy i do codziennych spraw. Każdy może się włączyć w
przygotowanie śniadania. Na tronie internetowej naszego kościoła po linkiem ŚNIADANIE
ADWENTOWE będzie tabelka, do której można się zapisać, a następnie skontaktować z
osobą odpowiedzialną pisząc sms lub dzwoniąc pod podany na stronie numer telefonu.
Można też zapisać się w zakrystii. Swój udział w przygotowywaniu śniadań można także
zrealizować w postaci datku na ten cel do koszyczka, który będzie na skrzyni w kościele i w
kawiarence w rektoracie.
3. Informuję, że wyczerpały się już miejsca na udział w Roratach w górach. Jest jednak
możliwość przybycia na Eucharystię na Hali Łabowskiej we własnym zakresie, bez noclegu
w schronisku, co wiąże się z tym, że trzeba nocą przejść szlak, tak by dotrzeć na Halę na
godz. 6.30. Wtedy rozpocznie się tam nasza Msza Roratnia. Wszystkich, którzy chcą w ten
sposób dotrzeć na Roraty w górach prosimy także o zapisy w zakrystii, byśmy mogli
odpowiednio przygotować liturgię w górach do ilości uczestniczących w niej osób. Można
także dołączyć się do wspólnego śniadania w schronisku po Roratach. Osoby, które
zamierają tak uczynić proszone są o wpłatę w zakrystii 20 zł. To pieniądze na śniadanie,
które będzie przygotowane w schronisku. Obsługa schroniska nie będzie tego poranka
wydawać indywidualnie śniadań z karty menu.
4. Dobry Bóg niech da Wam dobry czas nowego tygodnia!