Ogłszenia duszpasterskie na II niedzielę Wielkiego Postu

Namiot
  1. Dziś II niedziela Wielkiego Postu.
  2. W piątek przypada 7 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Polecajmy Bogu jego osobę w tym dniu w naszych modlitwach.
  3. Zapraszamy na modlitwę do naszego kościoła: Msze święte w tygodniu są o godz. 15.15 i o godz. 21.37, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji odnowy moralnej naszego miasta od godz. 20.00. Jest też wtedy możliwość spowiedzi. Praktykując w Wielkim Poście bardziej intensywną modlitwę pamiętajmy szczególnie o wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, z którymi związane są łaski odpustu zupełnego.
  4. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła i za wspólną dzisiejszą modlitwę. Zachęcamy wszystkich, by Wielki Post był czasem pogłębionej modlitwy, podejmowanych dzieł pokutnych i duchowego wzrostu. Składamy również serdeczne życzenia wszystkim Paniom, obchodzącym dziś swoje święto.