Październikowy Różaniec

Różaniec – Plakacik 1

W październiku zapraszamy na modlitwę różańcową codziennie o godz. 20.00 na rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w ramach Szpitala Domowego o odnowę naszego miasta, za jego mieszkańców, za młodzież i tych, którzy zmagają się z grzechem.

Za wspólne odmawianie różańca możemy uzyskać odpust zupełny, pod warunkiem, że modlitwę różańcową odmawiamy:

  • w kościele,
  • w miejscu publicznych modlitw,
  • w rodzinnym gronie,
  • w zakonnej wspólnocie,
  • w pobożnym stowarzyszeniu.

Należy także:

  • Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic określonej części).
  • Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.
  • Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być ? w sposób dla danego miejsca właściwy ? zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali modlitwy, nim ją skończymy.