Popielec 2020

Środa Popielcowa 2016
  1. Czas Wielkiego Postu zachęca do intensywniejszej modlitwy i pokuty, czynienia miłosierdzia i nawrócenia. Wchodząc w ten niezwykle ważny czas wykorzystajmy go do pogłębienia wiary i zwrócenia serca ku Bogu.
  2. Praktykując w Wielkim Poście bardziej intensywną modlitwę pamiętajmy szczególnie o wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, z którymi związane są łaski odpustu zupełnego. W Bazylice Mariackiej Droga Krzyżowa odbywa się w piątek o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.
  3. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie Wielkiego Postu, zaprasza wiernych archidiecezji krakowskiej, szczególnie mieszkańców Krakowa, do codziennego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych. W Bazylice Mariackiej Msza święta stacyjna będzie w czwartek 19 marca o godz. 18.30. Dokładny plan kościołów stacyjnych jest na naszej stronie internetowej.
  4. W naszym kościele Msza święta jest w tygodniu o godz. 15.15, codziennie jest również adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do 21.30 i Msza święta w godzinie śmierci św. Jana Pawła II o 21.37. Modlimy się szczególnie za nasze miasto, o nawrócenie i moralną odnowę, zwłaszcza tutaj w centrum miasta. Prosimy również za osoby z trudnościami w sferze seksualnej w ramach inicjatywy Szpitala Domowego. W tej intencji podejmuje swoją modlitwę Róża Różańcowa. Informacje o tej inicjatywie są na ulotkach z tyłu kościoła.
  5. Po wyrażeniu skruchy i pragnienia nawrócenia, wyrażanych w przyjęciu znaku popiołu, prośby Boga na czas Wielkiego Postu o błogosławieństwo.