PORADNIA SZPITALA DOMOWEGO

WIZYTOWKA SZPITAL 1

Owoc modlitwy w Szpitalu Domowym – Poradnia

 

Owocmodlitwy w Szpitalu Domowym

Od 18 listopada trwa codziennawieczorna modlitwa w sercu Miasta. Szczególną intencją, a zarazem chorobą jakąrozpoznaliśmy w Krakowie, jest konieczność odnowy moralnej. Idąc za tą myślą,postanowiliśmy stworzyć jeszcze jedną szansę pomocy. Z początkiem wrześniaotworzyliśmy Poradnię Szpitala Domowego.

O co chodzi? 

Wielu ludzi, także młodych, zmagasię z problemami na tle seksualnym; mówią o tym także kapłani posługujący wkonfesjonale. Wychodząc naprzeciw tej współczesnej chorobie, postanowiliśmyzatem nie tylko modlić się w Szpitalu Domowym, ale również powołać
do istnienia miejsce konkretnej pomocy.

Dzięki pomocy ArcybractwaMiłosierdzia, z błogosławieństwem Ks. Kardynała
? uruchomiliśmy miejsce pomocy psychologicznej, diagnostyczny punkt konsultacyjny.Poradnia oferuje pomoc osobom borykającym się z problemami ws. sferzeseksualnej
? z uwzględnieniem chrześcijańskiej wizji seksualności. Korzystając z telefonukontaktowego, można umówić się na trzy spotkania konsultacyjno-diagnostyczne zpsychoterapeutą. Następnie, w zależności od rozpoznania, osoba zgłaszająca siępo pomoc, kierowana będzie do duszpasterza, na dalsze konsultacje lubdługotrwałą terapię.

Jeśli projekt będzie dobrzefunkcjonować, jest szansa na poszerzenie zakresu pomocy; myślimy o uruchomieniuspotkań z osobą duchowną, prowadzeniu wykładów i prelekcji
z teologii ciała Jana Pawła II itp.