ROCZNICA ADORACJI KAPŁANÓW I WIERNYCH, 16 X 2022.

ROCZNICA ADRACJI KAPŁANÓW I WIERNYCH, 16 X 2022
Kochani! 16 PAŹDZIERNIKA mija rok trwającej w kościele Świętego Wojciecha na Rynku całodniowej adoracji CHLEBA ŻYCIA, CHRYSTUSA! Ten czas wydał piękne owoce. Chrystus jednoczy wokół swej cichej i pokornej obecności tyle osób! Przemieniają się serca! Pan jaśnieje w życiu tych, którzy na niego patrzą!
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIĘKCZYNIENIA BOGU ZA TEN ROK!
18.00 Wystawienie relikwii św. Marii Magdaleny (trzecia niedziela miesiąca)
19.00 Uroczysta, dziękczynna Msza Święta w I rocznicę adoracji!
20.00 Uroczysta wieczerza w rektoracie dla kapłanów i wszystkich wiernych!
Przybywajcie! Niech Bóg będzie błogosławiony!