SPOTKANIA W DOMU, NIEDZIELA – 31 PAŹDZIERNIKA 2021 –

Scott Webb 1ddol8rgUH8 Unsplash

ROCZNICA POŚWICENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
Przeżywając kolejną rocznicę poświecenia naszego kościoła na dom Boga i Jego ludu, zapraszamy
do spotkań w domu u św. Wojciecha, w najmniejszym i najstarszym domu Bożym w Mieście.
7.00 – 21.37 Spotkanie w domu ciszy, Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.15 Spotkanie w domu Słowa i Pokarmu, Eucharystia – Uczta z Bogiem
19.00 Spotkanie w domu Słowa i Pokarmu, Eucharystia – Uczta z Bogiem (język łaciński, Komunia
Święta pod dwiema postaciami)
20.00 Spotkanie w domu relacji – kolacja w rektoracie
21.37 Spotkanie w domu Słowa i Pokarmu, Eucharystia – Uczta z Bogiem
22.20 Spotkanie w domu uśmiechu – poczęstunek przed świątynią i uśmiech wzajemny na drogę