Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Ekumenia

W ramach krakowskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano wiele nabożeństw ekumenicznych oraz debatę z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Centralne nabożeństwo ekumeniczne, w którym udział weźmie abp Marek Jędraszewski i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich, odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach. Tydzień ekumeniczny odbywa się w niemal całym Kościele katolickim w dniach 18-25 stycznia.

Z okazji jego obchodów w Krakowie odbędą się liczne nabożeństwa ekumeniczne w kościołach różnych wyznań. W czwartek 18 stycznia zaplanowano je w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina przy ul. Grodzkiej, a dzień później w kościele polskokatolickim przy ul. Miechowity. Natomiast w sobotę 20 stycznia na Oficjum o jedność zaprasza do kościoła św. Barbary Wspólnota Chemin Neuf.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego i zwierzchników Kościołów chrześcijańskich w Krakowie rozpocznie się 21 stycznia o godz. 15:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. W tym samym dniu wieczorem w kościele św. Krzyża modlić się będą przedstawiciele Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwa odbędą się również w kościele św. Floriana z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i w cerkwi prawosławnej.

W przygotowanie wydarzeń związanych z Tygodniem włącza się także krakowski Klub Inteligencji Katolickiej, który organizuje debatę pt. Co nam dała Reformacja? z udziałem ks. prof. Łukasza Kamykowskiego z Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i ks. Romana Prackiego z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia, a poprowadzi je redaktor naczelna miesięcznika ?Znak” Dominika Kozłowska.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach. Tydzień stanowi przypomnienie i zachętę do rozbudzenia wrażliwości, poczucia wspólnoty i jedności wiary.

Organizatorami krakowskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UP JP II, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wspólnota Głos na Pustyni i Klub Inteligencji Katolickiej.

W tym roku Tydzień przebiega pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6).

Źródło: KAI, led (KAI) / Kraków