„VENITE ADOREMUS” RORATY 2022.

Plakat Roraty2022 3
Niedosięgnione konstelacje gwiazd na nocnym niebie. Wschód słońca malujący jutrzenką przełęcze w Beskidach. Wypełniający chatę wiejską zapach chleba wydobytego prosto z pieca. Łzy na licach wzruszonego dobrym słowem staruszka… Są „ziarna” pojedyncze, proste, które jakby na chwile potrafią skraść nasze serca, unieruchomić we wzruszeniu. Wzruszenie odsłania jedną z najgłębszych zdolności każdej osoby – zdolności kontemplacji, zachwytu, uwielbienia. Roraty 2022. Wzruszenie serc skradzionych przez Prostotę Boga. Adoracja Miłości.
Biegniemy codziennie. Tak szybko, że nawet modlitwa, nawet czytanie Ewangelii staje się biegiem. Wieczność to szczęście kontemplacji Miłości! Roraty w kościele Św. Wojciecha na Rynku w Krakowie. Adwent 2022. Godz. 6.30.
„VENITE ADOREMUS”
PRZYJDŹCIE. ADORUJMY.
Pozwólmy się ucałować Miłości, Prostocie, Pięknu.
Po Mszy roratniej codziennie dla uczestników Rorat – śniadanie w WojcieszCafe.