XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka Rodzin

Hasłem tegorocznej XXVI Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej zaplanowanej na niedzielę 16 września br. są słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do rodzin: Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości. Przesłanie to wydaje się być niezwykle aktualne wobec gwałtownych zmian zachodzących w naszej kulturze. Bardzo trafnie opisuje je amerykański pisarz Alvin Toffler stwierdzając: ,,w nasze życie wdziera się już nowa cywilizacja […]; niesie ze sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w pracy, w miłości i w życiu, nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne, a przede wszystkim ? zupełnie odmienną świadomość?? (A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, s.33).

W naszej Archidiecezji od przeszło 25 lat niestrudzenie spotykamy się na Pielgrzymce Rodzin u Matki Bożej Kalwaryjskiej, by zawierzać rodziny i małżeństwa. W obecnym roku związanym z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża oraz Jubileuszem 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, liczymy na szczególne łaski, które pomogą nam znajdować nowe formy duszpasterskiego towarzyszenia w kształtowaniu świadomości naszych rodzin, by – pomimo wielu zagrożeń – niezmiennie pozostawały centrum i sercem cywilizacji miłości.

Zaproszenie Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na XXVI Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.