Zaproszenie by się napatrzeć.

Napatrzec
Nim się przyjmie, spożyje – wpierw dobrze się jest napatrzeć. Napatrzeć na chleb.  Wtedy widzę jaki to dar! Tak pokornie leży na stole – a bez niego głód, nie ma życia. Napatrzeć się, by dziękować! Jeszcze bardziej na ten Chleb, w którym Bóg jest cały. Bez Niego nie ma życia, choć taki pokorny jest na stole ołtarza! Napatrzeć się, nim się przyjmie, spożyje.
Codzienna Adoracja Chleba Życia, od 7.00 do 21.37. Kościół Św. Wojciecha na Rynku w Krakowie.