Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII niedzielę zwykłą

Oitwórz Się
  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VIII Tydzień Wychowania. Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: ?Wybór drogi?. Wspólnie módlmy się i zastanawiajmy, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji.
  2. Ksiądz Arcybiskup zaprasza w przyszłą niedzielę wszystkie rodziny naszej archidiecezji na XXVI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 9.00 od kaplicy ?U Piłata? i Msza święta o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym.
  3. W tym tygodniu wspominamy: w czwartek św. Jana Chryzostoma, w piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego ? odpust w kościele św. Krzyża przy placu św. Ducha, a także w cysterskim opactwie w Mogile. W sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
  4. Codziennie od godz. 20.00 w ramach tzw. ?Szpitala Domowego? modlimy się o odnowę moralną naszego miasta. Prosimy szczególne za ludzi młodych uzależnionych i ulegających złym wpływom, a także o nawrócenie tych, którzy szerzą zgorszenie. Zachęcamy do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, jest też wtedy okazji do spowiedzi i Msza święta o 21.37.
  5. ?Bóg zapłać? za złożone ofiary na utrzymanie naszego kościoła. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i dobrego tygodnia, zwłaszcza solenizantom i jubilatom.